Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Podział na sektory

Sektor I – zbiornik Górne Myczkowce.

 

Część jeziora zaporowego Myczkowce na rzece San. Długość odcinka ok. 2,5 km, szerokość od 100 do 300 m. Głębokość od 1,5 do 7 m. Występujące ryby: pstrąg potokowy (Salmo trutta trutta m. fario) – 95%, lipień (Thymallus thymallus) – 5%. Gatunki towarzyszące: szczupak (Esox lucius), okoń (Perca fluviatilis), płoć (Rutilus rutilus) i sieja (Coregonus sp.). Okresowo następują zrzuty wody z jeziora solińskiego do 350 m3/sek (w pozostałym okresie woda jest prawie stojąca). W miejscach ze stojącą wodą w zbiorniku jest dużo roślin wodnych. Odcinek zawodów obejmuje część jeziora od mostu w Solinie do miejscowości Bóbrka. Łowisko treningowe: część zbiornika Myczkowce od końca miejscowości Andrzejówka do zapory w Myczkowcach.

 

 

Sektor I – zbiornik Dolne Myczkowce.

 

sektor_i_kopia.jpgCzęść jeziora zaporowego Myczkowce na rzece San. Długość odcinka ok. 2,5 km, szerokość od 100 do 300 m. Głębokość od 1,5 do 7 m. Występujące ryby: pstrąg potokowy (Salmo trutta trutta m. fario) – 95%, lipień (Thymallus thymallus) – 5%. Gatunki towarzyszące: szczupak (Esox lucius), okoń (Perca fluviatilis), płoć (Rutilus rutilus) i sieja (Coregonus sp.). Woda jest stojąca. W miejscach ze stojącą wodą w zbiorniku jest dużo roślin wodnych. Odcinek zawodów obejmuje część jeziora od miejscowości Bóbrka do końca miejscowości Andrzejówka. Łowisko treningowe: część zbiornika Myczkowce od końca miejscowości Andrzejówka do zapory w Myczkowcach.

 

 

 

Sektor III – rzeka San - Lesko.

 

Rzeka o średniej szerokości 100 m., głębokości 0,5 m i przepływie 22,4 m3/sek. Przepływ niski wynosi 8,0 Sektor III - rzeka San - Leskom3/sek. Przepływ średni i wolny. Występujące ryby: pstrąg potokowy – 40%, lipień – 60%, głowacica < 1%. Gatunki towarzyszące: kleń (Leuciscus cephalus), jelec (Leuciscus leuciscus) i jaź (Leuciscus idus).  Odcinek zawodów zaczyna się od ujścia rzeki Hoczewka a kończy w m. Lesko. Odcinki treningu oficjalnego usytuowane są w sąsiedztwie odcinka zawodów. W wielu miejscach występuje roślinność wodna, ale nie utrudnia połowu na muszkę.

 

 

 

Sektor IV – rzeka San - Postołów.

 

Sektor IV – rzeka San - PostołówRzeka o średniej szerokości 120 m., głębokości 0,5 m i przepływie 22,4 m3/sek. Przepływ niski wynosi 8,0 m3/sek. Przepływ średni i wolny. Występujące ryby: pstrąg potokowy – 30%, lipień – 70%, głowacica < 1%. Gatunki towarzyszące: kleń, jelec i jaź. Odcinek zawodów zaczyna się od m. Postołów a kończy w m. Manasterzec. Odcinki treningu oficjalnego usytuowane są w sąsiedztwie odcinka zawodów.

W wielu miejscach występuje roślinność wodna, ale nie utrudnia połowu na muszkę.

 

 

 

Sektor V – rzeka San - Zwierzyń.

 

Sektor V – rzeka San - ZwierzyńRzeka o średniej szerokości 80 m., głębokości 0,6 m i przepływie 22,4 m3/sek. Przepływ niski wynosi 8,0 m3/sek. Przepływ średni i wolny. Występujące ryby: pstrąg potokowy – 50%, lipień – 50%, głowacica < 1%. Gatunki towarzyszące: kleń i jelec. Odcinek zawodów zaczyna się od mostu w M. Zwierzyń a kończy u ujścia rzeki Hoczewka. Odcinek treningu oficjalnego usytuowany jest poniżej odcinka zawodów. Na łowisku w ciągu całego roku obowiązuje zasada „złów i wypuść”.

W wielu miejscach występuje roślinność wodna, ale nie utrudnia połowu na muszkę.

 

 

 

Sektor treningowy – rzeka San - Sanok.

 

Rzeka o średniej szerokości 100 m., głębokości 0,8 m i przepływie 30,0 m3/sek. Przepływ niski wynosi 11,0 m3/sek. Przepływ średni i wolny. Występujące ryby: pstrąg potokowy – 20%, lipień – 80%, głowacica < 1%. Gatunki towarzyszące: kleń (Leuciscus cephalus), jelec (Leuciscus leuciscus) i jaź (Leuciscus idus).  Odcinek zawodów zaczyna się od progu w Zasławiu powyżej ujścia rzeki Osława a kończy w m. Sanok.

 

Sektor treningowy – rzeka Hoczewka.

 

Rzeka o średniej szerokości 15 m, głębokości 0,5 m i przepływie 1,4 m3/sek. W okresie suszy przepływ spada do 0.82 m3/sek. Spadek wynosi 4%. Występujące ryby: pstrąg potokowy – 50%, lipień – 50%. Gatunki towarzyszące (latem): kleń (Alburnus alburnus), okoń i płoć. W czasie opadów występują znaczne wahania poziomu wody i znaczne jej zmętnienie. Odcinek zawodów zaczyna się od m. Baligród a kończy w m. Hoczew. W wodzie jest niewiele roślin.

 

 

Licencje na połów


1. Wszystkie wody z wyjątkiem odcinka Sanu od Zwierzynia do ujścia rzeki Hoczewka – 50 zł/dziennie.
2. Odcinek specjalny rzeki San od m. Zwierzyń do ujścia rzeki Hoczewka – 70 zł/ dziennie – limit licencji dziennych 15 sztuk.


Zasady połowu ryb


1. Wszystkie wody, z wyjątkiem odcinka Sanu od Zwierzynia do ujścia rzeki Hoczewka:

- wymiary ochronne: lipień - 35 cm, pstrąg potokowy – 30 cm, głowacica – 70 cm,

- limity połowu: lipień i pstrąg potokowy – 3 sztuki dziennie, głowacica –  1 sztuka tygodniowo,

2. Odcinek specjalny rzeki San od m. Zwierzyń do ujścia rzeki Hoczewka – brak możliwości zabierania złowionych ryb. W ciągu całego roku obowiązuje zasada „złów i wypuść”.

Zawody i treningi będą odbywały się wg zasady „złów i wypuść”.